لببلبلل

افزونه حالت شب وردپرس

افزونه حالت شب وردپرس

فعالسازی حالت شب در وردپرس با امکانات ویژه

افزونه حالت شب وردپرس حالت تاریک یا دارک مود را با گزینه های متعدد برای وب سایت شما فعال می کند. حالت تاریک یک روند جدید در طراحی وب است. اکنون این افزونه ویژگی حالت تاریک/حالت شب را به سایت وردپرسی شما اضافه می کند.

ویژگی های افزونه حالت شب